Společnost NetSprint s.r.o. si zakládá na technologické vyspělosti své sítě. V naší lokalitě, kterou pokrýváme, jsme jednoznačně nejdále v technologických inovacích i investicích do nejnovějších technologii.
Pro udržení stabilního a bezpčného provozů sítě existují pravidla, které jsou na síti NetSprint vyžadována:

Distributed Denial of servis
DDoS je typ útoku na internetové služby nebo stránky, jehož cílem je cílovou službu znefunkčnit a znepřístupnit ostatním uživatelům; může k tomu dojít přehlcením požadavky či využitím nějaké chyby, která sice útočníkovi neumožní službu ovládnout, ale umožní ji rozbít. Podtypem útoku DoS je tzv. distributed denial of service (DDoS), při kterém je pro přehlcení cílové služby požadavky využito velké množství rozptýlených počítačů. Tento typ útoku je na síti NetSprint striktně zakázán.

IPTV
Společnost NetSprint s.r.o. si vyhrazuje právo na řízení provozu v síti NetSprint. Provoz je řízen rovnoměrně a za stejných podmínek pro všechny poskytovatele z důvodu zajištění bezpečného provozu v síti dle VOP - 2.3/1c.
Pro provoz převyšující 0.5Mbit/s musí být zvolen tarif s vyšší datovou rychlostí nebo tarif obsahující IPTV televizi.

P2P
Pro provoz P2P aplikací musí být zvolen takový způsob stahování, který nevytváří více jednotlivých tcp/udp spojení pro provoz point-to-point přenosů. Nejvhodnějším takovým řešením je použití VPN služeb.

SMTP
Abychom zabránili šíření virů a mailwaru, máme omezení na posílání na nezabezpečeném portu 25. Prosím použijte bezpečné ssl porty 465 a 995 pro posílání a příjem mailu.